Stressbehandling

Stressbehandling og behandling af angst, udbrændthed mm. i Odense på Fyn

Stress bliver til stadighed mere og mere almindeligt i Danmark. Hvis du bliver ramt af stress, giver det ikke kun en dårligere psykisk trivsel, stress kan også øge risikoen for sygdom. Typiske symptomer på stress kan være – søvnproblemer og træthed, dårligt humør og irritabilitet, angst, problemer med koncentration, manglende hukommelse og ændrede spisevaner. Hos Kurklinikken i Odense har jeg stor erfaring med stressbehandling og behandling af angst, og jeg har kunder fra hele Fyn.

Lynkur til stressbehandling og behandling af angst i Odense

Når jeg på Kurklinikken i Odense udfører stressbehandling foregår det uden medicin. Jeg bruger i stedet forskellige andre former for behandling inkluderet under Lynkuren. Det er for eksempel behandlinger i form af Shiatsu massage, hypnose, bioresonans, øreakupunktur, laserterapi, varmeterapi mm. Lynkuren har vist sig yderst effektiv til stressbehandling og behandling af angst, da den dækker over mange forskellige behandlingsformer – både fysiske og psykiske.

Behandling af udbrændthed i Odense

Udbrændthed kommer ofte i forlængelse af en længere periode med kronisk stress. Udbrændthed opstår ofte fordi, man i den lange periode har været følelsesmæssigt belastet på sit arbejde uden, at der er blevet taget hånd om belastningerne. Hos Kurklinikken i Odense tilbyder vi behandling af udbrændthed. Behandling af udbrændthed er yderst vigtigt at få gjort i tide, da det ellers kan fører til depression og/eller angst tilstande. Alle erhvervs- og aldersgrupper kan rammes af udbrændthed, men ofte er der højere risiko for at rammes hvis man i sit arbejde beskæftiger sig med andre mennesker, ligesom statistikker også viser, at nyuddannede kvinder oftere rammes af udbrændthed.
Du kan kontakte mig på Kurklinikken i Odense her for mere information om behandling af udbrændthed samt en udbrændthed test. Vi behandler folk fra hele Fyn.

Behandling af ledighedsstress og hyperstress

I forbindelse med krisen oplever vi oftere personer som bliver ramt af ledighedsstress. På trods af, at flere og flere rammes af ledighedsstress, er begrebet ikke blevet mere kendt blandt befolkningen. Jeg kan hjælpe dig med, hvordan du takler din ledighedsstress bedst muligt, ligesom jeg også har nogle forskellige behandlinger, som kan gøre dig mere afslappet omkring din ledighed. Du kan kontakte mig om ledighedsstress her.

Hyperstress – Når man taler om hyperstress taler man om stress som er konstant, da tempoet er højt og man ikke, som med klassisk stress, længere kan skelne mellem hvor hyppigt det opstår, hvor længe det varer og hvornår det er mest intenst. I takt med at tingene i ens hverdag generelt set går hurtigere end tidligere, grundet computere, smartphones, sociale netværk mv. er vi også mere på hele tiden, og derfor også mere udsatte for denne ”hyperstress”. Du kan kontakte mig om behandling af hyperstress i Odense her.

Søvnløshed behandling i Odense

Når man taler om behandling af søvnløshed taler man ofte om 3 ting som kan være problemet:

  • Søvnløshed i form af vanskeligheder ved at falde i søvn
  • Søvnløshed hvor man har problemer med at opretholde søvn
  • Søvnløshed hvor man oplever ikke at være udhvilet efter søvn

Søvnløshed er meget almindeligt blandt befolkningen og alle aldersgrupper kan rammes af søvnbesvær. Dog fortæller over halvdelen af befolkningen over 65 år, at de oplever søvnløshed, og generelt har hver tiende voksne dansker mere eller mindre søvnforstyrrelse. Søvnløshed kan deles op i 2 kategorier:

Primær søvnforstyrrelse som ikke skyldes hverken psykisk eller fysisk sygdom

Sekundær søvnforstyrrelse som skyldes enten sociale årsager eller sygdom

På Kurklinikken i Odense har jeg stor erfaring med søvnløshed behandling, og jeg benytter bl.a. hypnose og øre akupunktur til disse behandlinger. Du kan kontakte mig i min klinik i Odense her for mere information om søvnløshed behandling på Fyn.

Effektiv behandling af forventningsangst

Forventningsangst er et begreb som opstår i forbindelse med personer der har angst i forvejen. Når man taler om forventningsangst handler det om, at personen er angst for angsten – altså for hvornår det næste angstanfald kommer igen. Når en person får forventningsangst ses det ofte, at vedkommende prøver at undgå situationer og steder, som kunne risikerer at føre til et nyt angstanfald. Dette lyder selvfølgelig logisk, da man ønsker at skåne sig selv mest muligt. Problemet med denne forventningsangst er dog, at man ved at forsøge at skåne sig selv, ofte forstærker selve angsten i sin helhed. Kurklinikken i Odense kan hjælpe med behandling af angst og forventningsangst, og du kan kontakte mig her hvis du ønsker mere generel information om forventningsangst.

Kontakt mig om stressbehandling, behandling af angst mm. i Odense på Fyn

Du kan kontakte mig her eller på tlf. 40 82 12 20 for mere information om stressbehandling, behandling af angst, udbrændthed, søvnløshed eller noget helt femte.

Jeg arbejder i Odense men har kunder overalt fra Fyn bl.a. Middelfart, Svendborg og også Kolding, Vejle og Fredericia i trekantområdet.

 

Book tid online

Vil du ringes op?

Rygestop Odense, Fyn