Databeskyttelsespolitik

Dataansvarlig

Titel: Heilpraktikker

Navn : George Laudikos

CVR nr: 29153361

Adresse: Middelfartvej 115A

Hjemmeside:www.kurklinikken.dk

Telefon: 40821220

Email: george@kurklinikken.dk

Formål

Formålet med indsamling af data er nødvendig for at yde alternative behandling af klienterne.

Behandlingstype: Bioresonans, Shiatsu massage, Heilpraktik, Øre akupunktur, Posturologi, Healing, Hypnose, IFR varmeterapi, Elektro terapi

Kategorier af registrerede personer

Klienter i klinikken

Oplysninger om personerne

Almindelig og følsomme

Journaloptegnelser:

Jeg fører optegnelser ved mine konsultationer.

Identifikationsoplysninger: navn, adresse, e-mail, telefon, fødselsdato.

helbredsoplysninger om bl. a. nuværende og tidligere sygdomme/symptomer, arvelige sygdomme i familien, medicinbrug, formål med behandlingen.

Jeg samler alle papirer for hver klient og gemmer dem i aflåst skab.

Modtagere af personoplysninger

Onlinebooq Bookingsystem

Beskrivelse:
Nogle klienter registreres hos dem med navn, adresse, email, telefon og fødselsdato. Formålet er at gøre det lettere at bestile og afbestille behandlingerne.

Sletning

Forventet tidspunkt for sletning af oplysninger

Oplysningerne forventes slettet/makuleret ca. 3 – 4 år efter sidste konsultation i klinikken.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

Jeg opbevarer journallerne i aflåst skab.

Behandlingsprogrammer gemmes på PC harddisk og backup på ekstern harddisk. PC har kode, antivirus, firewall og antimalware programmer.
Mails slettes løbende, så der ikke ligger for mange.

Databehandlere

Hjemmeside og mailudbyder
Bookingsystem

Databehandlere og sikkerhed

Jeg har hjemmeside og webmail hos firma Wannafind.dk

Jeg har bokingsystem hos Onlinebooq.dk

Jeg har kommunikeret med dem om sikkerhed.

Der anvendes sikker og krypteret mail gennem krypteringsformen SSL. Serverne står i Danmark og min side bliver derfor hostet i EU.

Se bilag

Databeskyttelsesaftale med databehandler – vedlæg den.

Risikovurdering

Generelt lav. I forhold til risiko for hacking af mail måske moderat. Jeg forsøger at begrænse mængden af data, slette mails og anvende beskyttet databehandling jf. ovenfor.

Kontakt os